GASPER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. 

Sierakowo, ul. Długa 7
64-000 Kościan

Dane identyfikacyjne: 
- NIP: 895-195-32-06
- REGON: 021017010